(55) 8848-6643 / 7095-8337jhporfirio@socofi.com.mx
55-2924-6950

⬆︎ Da click y escríbenos

June 7, 2022
by

Україна на світовому ринку туристичних послуг

Перед учасниками заходу виступив Тарас Лозинський, заступник начальника управління туризму та курортів Львівської ОДА. «Львівщина позиціонує себе як регіон здорового, безпечного відпочинку, так званого «сталого розвитку», тобто, з безпекою для майбутніх поколінь – нацпарки, історико-культурні заповідники, туристичні стежки в Карпатах. Акцентуємо на оздоровленні, консолідуємо профільну спільноту в Асоціацію курортів України.

Як впровадження волонтерства може вплинути на розвиток туризму та привабливість міста.

Розвиток міжнародного туристичного співробітництва є головною та основоположною функцією, першочерговим напрямком діяльності Державної служби туризму і курортів. Членство в ЄС відкриває великі можливості використання організаційно-фінансових механізмів цього органу для підвищення економічної ефективності національної туристичної галузі. Зважаючи на це, через Спеціальне представництво України при ЄС туристичним відомством України подано заявку щодо включення України у перспективні програми співробітництва у сфері туризму, зокрема фінансової та технічної допомоги, а також інвестиційні проекти ЄС.

“На успіх у туризмі можна розраховувати у випадках співпраці різних суб’єктів господарської діяльності”, – Віталій Загайний

В її основу мають бути покладені регіональні цільові програми та бізнес-плани. Ситуація, що склалася в туристичній сфері останнім часом, вимагає активного пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації виробництва туристичного продукту, із забезпеченням необхідної його якості. Протягом 2007 року Україну відвідали 23,1 млн. В’їзних (іноземних) туристів, що на 22 % або майже на 4,2 млн. Проте, Україна має прекрасні умови для організації відпочинку https://blitz.if.ua/news/telefon-vid-tesla-pochatok-novoi-eri-u-sviti-smartfoniv на берегах і лиманах Чорного і Азовського морів, водойм і річок, в Кримських горах і Українських Карпатах. Тобто неконтрольоване використання природної та культурної спадщини може призвести до занепаду території, непридатності її як елемента туристичної інфраструктури. Лише раціональне навантаження на ці багатства, якими володіє майже кожен регіон, може привести до отримання комерційних винагород та можливостей примноження наявної спадщини ресурсів.

У Славську обговорили перспективи розвитку сталого туризму Карпатського регіону

Задля зміни іміджу Запоріжжя з промислового на туристичний, молодіжний та інтелектуальний центр необхідно залучити до створення бренду міста молодь та креативні кола. Запорізька міська рада планує розвиток острову Хортиця та впровадження проєктів із розбудови тематичних парків, календаря фестивалів, наукових конференцій, читань тощо. Ці та інші напрямки визначають орієнтири і пріоритети розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в Україні.

Однак фахівці з Дніпровської міської ради, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту суспільних досліджень, IT-Dnipro Сommunity та Ukrainian Aerospace Cluster вирішили змінити таке сприйняття. Спільнота підприємців Одеси – Odessa Business Club – представила свою власну стратегію розвитку міста. Основними пунктами є покращення потенціалу шляхом підвищення інтересу до самого міста не лише з боку туристів, а й самих городян. Згідно з наказом Президента України розроблений проект “Державної програми розвитку Криму як цілорічного загальнодержавного і міжнародного курортно-рекреаційного та туристичного центру”[21, c. Зрозуміло, що палкі суперечки, які ведуться з цього приводу, базуються на перевагах та недоліках як першого, так і другого шляху розвитку. На сьогоднішній день туристична інфраструктура в Україні є недостатньо розвинутою і нераціональною, якість сервісу низька. Підвищення рівня інформованості громадян з питань організації безпеки туристичної та рекреаційної діяльності на основі профілактичної роботи і системної пропаганди у засобах масової інформації, виготовлення та розміщення рекламної продукції.

В Україні туристичний бізнес розвивається з переважною орієнтацією на виїзд. Переважна більшість діючих у нас туристичних фірм воліють займатися відправленням своїх співвітчизників за рубіж, і лише невелика їхня частина працює на залучення гостей в Україну — тобто усе робиться так, що капітал від тур. Туристична діяльність у розвинутих країнах є важливим джерелом підвищення добробуту держави. У 1995 році США від реалізації туристичних послуг іноземним громадянам одержали 58 млрд. Предметом дослідженняє розвиток туристичної галузі України та її місце в міжнародному туризмі. Згідно з документом, Запоріжжя має стати «сакральним центром України». Ребрендинг передбачає зміну образу міста з металургійного центру на центр точних технологій.

Ще недавно, у колишньому СРСР, туризм був категорією соціальною. Після проголошення незалежності в Україні з 1991 року туризм — складова державної економіки. А взагалі, у теперішній час подорожування та туризм перетворюються у велику галузь світової економіки.

Отже без державних вкладень розвиток туризму неможливий, при цьому вкладення є, по суті, не витратами, а інвестиціями. Аналіз проведених у Великобританії маркетингових досліджень свідчить, що 1 фунт стерлінгів, вкладений у туризм, дає 27 фунтів прибутку від кожного туриста, що відвідує країну, з них 4 фунти повертаються до державного бюджету у вигляді податків. У селі Волосянка Славської громади відбулася робоча зустріч для налагодження співпраці між чотирма областями українських Карпат – обговорювали взаємодію між місцевими органами самоврядування та представниками локального бізнесу на принципах сталого туризму.

За останні три роки до України спрямовані туристичні потоки зі 168 країн світу. Спостерігається зростання в’їзного потоку з країн СНД (особливо Казахстану, Молдови, Росії), з Туреччини, з країн Африки, Східної Азії та Тихоокеанського басейну, з Південної Азії, що, на жаль, свідчить не стільки про туристичну привабливість України, скільки про використання туризму як міграційного інструменту. Зменшується потік із колишніх соціалістичних країн Європи (Чехія, Словаччина, Болгарія, Угорщина), хоча майже п’яту частину обмінів становить прикордонний обмін.

Розділ 2. Місце України в розвитку міжнародного туризму

Завдяки туризму здійснюється пізнання природи, країн і народів, туризм відкриває людині все, що ховається за горизонтом. Значною перешкодою розвитку інституційного співробітництва залишається відсутність бюджетного фінансування цього виду діяльності. Ефективний розвиток міжнародної діяльності безпосередньо залежить від надання організаційно-методичної та фінансово-економічної підтримки туризму з боку держави. Туризм — високоприбутковий сектор економіки та чинник підвищення міжнародного авторитету. Україна відкрита і для міжнародного туристичного співробітництва, яке повною мірою віддзеркалює загальноєвропейські інтеграційні політичні та соціально-економічні процеси, враховує основні загальнонаціональні пріоритети. Виходячи з національних інтересів, міжнародна туристична політика України багатовекторна, реалізується на засадах економічної доцільності та взаємовигідної співпраці з конкретною країною або регіоном, враховує особливості певного туристичного ринку.

Пріоритетним напрямом розвитку співробітництва з ЄС є забезпечення реалізації Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною 1994 р., Стратегії інтеграції України до ЄС. Таким чином, потребують подальшого розвитку теорія, методологія і методика географічних досліджень туризму, прикладні дослідження з сучасних процесів геопросторової організації туризму окремих країн та регіонів. 28 жовтня Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького організувала промотур до Жовківського замку. Музей-заповідник «Жовківський замок» – наймолодший відділ галереї мистецтв і найбільший музей в Україні. Нещодавно тут відкрили нову експозицію, під яку адаптували цілий поверх одного з корпусів замку. «Раніше в замку було мало на що подивитися і ми часто показували його туристам тільки зовні, а потім брали ключі та йшли до синагоги.

Archives