(55) 8848-6643 / 7095-8337jhporfirio@socofi.com.mx
55-2924-6950

⬆︎ Da click y escríbenos

June 16, 2019
by

Презентація програми розвитку дітей дошкільного віку “Ураїнське дошкілля”

Орієнтується в частинах доби (ранок, день, вечір, ніч), часових відношеннях (тепер – пізніше, спочатку – потім, учора – завтра). Уміє користуватися предметами й іграшками відповідно їх призначення. Має елементарне уявлення про статеву належність, з повагою ставиться до протилежної статі. Ввідділ координації професійного розвитку працівників закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

зміст освітньої лінії дитина в соціумі

Детальний аналіз прогулянки, обговорення з дітьми її перебігу та результату дає змогу вихователю вдосконалити освітню роботу, поліпшити взаємодію з дітьми та власну педагогічну майстерність. Діти розв’язують завдання на орієнтування в просторі. Вони розфарбовують предмети, що знаходяться справа від ведмедя. Майже всі діти взяли олівець зеленого кольору, хоча на заняття давали олівці дванадцяти кольорів. Деякі розфарбували пейзаж в осінніх тонах — жовтогарячий, червоний, жовтий кольори.

Оцінюють результат, а не ті зусилля, яких дитина доклала, порівнюють роботу дітей

Основна ознака такої гри — певний маршрут, за яким мають рухатися гравці, виконуючи відповідні завдання та долаючи перешкоди. Найчастіше в дитячому садку ігри-подорожі використовують, щоб закріпити та узагальнити знання дітей. Щоб збагатити ігровий досвід дітей та підвищити якість ігрової діяльності, створіть предметно-ігрове http://www.aelec.id.au/казино-вулкан-грати-безкоштовно-в-онл/ середовище. Формуйте у дітей вміння обирати тему, створювати, розвивати сюжет та план гри, розподіляти ролі та обов’язки, реалізовувати ігрові образи. Навчайте їх знаходити вихід із конфліктних чи спірних ситуацій тощо. Спілкуючись із батьками під час прийому дітей, повідомте їм тему чи гасло дня.

  • Можна запропонувати дитині зібрати щось з конструктора, приміром будиночок з шести кубиків, або виконати графічне завдання, приміром домалювати поруч із певною фігурою ще кілька таких самих.
  • Важливою складовою плекання добра в дитині є вироблення в неї навичок розпізнавання й регулювання емоцій, насамперед негативних.
  • Має уявлення про природні явища, їх вплив на стан природи.
  • Аналіз успіху чи неуспіху пов’язуйте з якістю певних дій дитини та її ставленням до діяльності.

Тактовно конкретизувати ігрові ситуації під час гри. Забезпечити право самостійно приймати рішення і брати на себе відповідальність за них. Виконувати пропоновані дії на основі первинного досвіду.

Допитливість

Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. У 2017 році Міністерством освіти і науки України була схвалена нова редакція програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» автор Олександра Білан, за загальною редакцією Олени Низьковської. Базовий компонент дошкільної освіти – це Державний стандарт дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи. Як і в стандартах шкільної освіти, у БКДО йдеться про компетентності.

Archives