(55) 8848-6643 / 7095-8337jhporfirio@socofi.com.mx
55-2924-6950

⬆︎ Da click y escríbenos

April 13, 2017
by

Лабораторні Роботи З Фізики Розділ “оптика”

У цьому ж році Вікулов Данило виборов диплом 2-го ступеня на творчому конкурсі в рамках проєкту «3-D моделювання і його використання для протезування кінцівок». А Ткаченко Світлана у складі збірної команди КПІ імені Ігоря Сікорського та ВДПУ імені Михайла Коцюбинського виборола 2-е місце у Відкритому Хакатоні Києво-Могилянської академії з проєктом комплексного аналізу трафіку об’єктів комерційної нерухомості. В участь у науково-практичній інтернет конференції «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині» (2022 рік). Дитячий дослідницький проект з фізики “Карта радіоактивності смт. Слобожанське” підіймає актуальну тему радіації, тому що ставлення до радіації у нашій країні не відповідає реальній дійсності. Події в Чорнобилі і Фукусімі породили у основної маси людей страх при будь-якій згадці про радіацію, тож треба вивчити це питання і зробити власні висновки. Сьогодні в межах дисципліни “Проектування навчальних середовищ” здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу захищали власні проєкти.

наукові роботи з фізики

Незалежний астролог та астропсихолог Вероніка Князєва в інтерв’ю газеті «Вести» рекомендує уникати фізичних та нервових перевантажень, якомога менше з`ясовувати стосунки, не проводити планових операцій, не ставити імпланти. А впродовж цілого місяця – уникати хронічного недосипання і перевтоми, щоб не спровокувати розвитку хвороб. Поширюючись на величезну відстань, аж за орбіту Сатурна, сонячний вітер утворює велетенську геліосферу, яка межує зі ще більш розрідженим міжзоряним середовищем. Завтовшки, сприймається нами як поверхня Сонця. Густина газів у фотосфері у мільйони разів менша за густину повітря біля поверхні Землі, а температура фотосфери зменшується з висотою. Середній шар фотосфери, випромінювання якого ми сприймаємо, має температуру 5780 К.

Науково-дослідницька Робота До Ман На Тему “сонячна Активність”

Науково-дослідні роботи проводяться на forty експериментальних установках. Засідання студентських проблемних наукових груп проводяться не рідше двох разів на семестр з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень, участі у конференціях, наукових семінарах, круглих столах, тощо. В рамках проекту HYNANO «Функціоналізація нанодротів для DSSC» в рамках отриманого гранту від Національної Дослідницької Ради Італії та Università degli Studi di Brescia. В даний час ведеться розробка науково-дослідної теми “Розроблення методу підвищення ударної в’язкості теплостійких сталей наносекундними лазерними імпульсами” спільно з науковцями кафедр будівельної механіки та автоматизації технологічних процесів і виробництв. Останнім часом кафедра практикує викладання фізики в деяких групах, а також для іноземних студентів англійською мовою. Опубліковані такі навчальні посібники для студентів англійською мовою.

Наукові Напрями

Форми та методи формування творчого мислення учнів при вивченні фізики. Методичне та інструментальне забезпечення дистанційного проведення лабораторної роботи “Вимірювання поверхневого натягу рідини” у 10 класі. Методичне та інструментальне https://lvputts-ntu.lviv.ua/ забезпечення дистанційного проведення лабораторної роботи “Дослідження коливань тіла на пружині” у 10 класі. Впровадження STEM-підходу при вивчення фізики в профільній школі. Організація роботи шкільного астрономічного планетарію.

Відділення Екології Та Аграрних Наук

Кандидат фізико-математичних наук, доцент Валерій Георгійович Кириченко проводить заняття в лабораторії ядерної гамма-резонансної спектроскопії. На базі Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ «ХФТІ» НАНУ працює філія кафедри. Результати досліджень опубліковані в провідних фізичних журналах.

У 1924 р. Слуцкін створив перший у світі магнетрон, за допомогою якого було отримано найкоротші на той час електромагнітні хвилі довжиною 7 см. У Харківському університеті було засновано сектор досліджень електромагнітних коливань, який у подальшому став провідним відділом Українського фізико-технічного інституту (в 1928 р.). За досягнуті успіхи в 1948 р. Професора А.

Механічна енергія» за профільною програмою в старших класах сучасних ЗЗСО. Розкриття цілісних відомостей про світлові явища в базовому курсі фізики сучасної основної школи. Розкриття цілісних відомостей про електричні явища в базовому курсі фізики сучасної основної школи. Розкриття цілісних відомостей про механічний рух у базовому курсі фізики сучасної основної школи. Розкриття цілісних відомостей про будову речовини в базовому курсі фізики сучасної основної школи.

Особливоситі процесів пероксидного окиснення та змін жирно кислотного складу ліпідів сьомги при зберіганні / О.О. Данченко, О.В. Яковійчук, Л.М.Здоровцева, М.М.Данченко, Д.В.Майборода// Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь, 2019. – Вип. –Т.2.

Archives